garść cytatów

Anthony de Mello (Przebudzenie, 1987):
Prawdopodobieństwo, że się obudzisz, jest wprost proporcjonalne do tego, ile prawdy jesteś w stanie znieść, nie ratując się ucieczką. Jak wiele jesteś w stanie przyjąć? Jak wiele z tego, co było ci tak bliskie, potrafisz zakwestionować nie szukając ratunku w ucieczce? Na ile jesteś gotów do myślenia o nieznanym?

Pierwszą reakcją będzie strach. Nie idzie o to, że boimy się nieznanego. Nie możesz bać się czegoś, czego nie znasz. Nikt nie boi się nieznanego. To, czego się obawiamy, to utrata znanego. Tego właśnie się obawiasz.

Szybkie skojarzenie -- Irzykowski (Pałuba, 1903) o "pierwiastku pałubicznym", który pojawia się:
zwłaszcza podczas cierpień intelektualnych na tle zdarzeń osobistych, które zmuszają nas zapomnieć o znanych kategoriach, pobudzają do wynalazczości we własnym zakresie, do tego sprawiedliwego uwzględnienia wszystkich specjalnych czynników, w których mamy jedyny środek praktycznego ratunku. W chwilach takich na chwilę nie kłamiemy, jesteśmy oryginalni, wiszący nad nami bicz losu pędzi nas do wszechwiedzy, do „genialności”, do strasznej, uspokajającej analizy, aż wreszcie stajemy przy jakichś atomach.

Sam pierwiastek jest "zleceniem z wieży egoizmu w potworną przepaść szczerości, przecięciem nerwu z sobą samym".

---

Ja (16.07.2008): jedyną osobą, którą mogę znienawidzić, jestem ja.
Ja (17.07.2008): jedyną osobą, której nie mogę znienawidzić, jestem ja.

Tchórzostwo?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz